Pionjärer Inom Solel

Vi har arbetet med solceller sedan 2010

Pionjärer inom solel

Indsol Group ägs och drivs av Frawsen Gari. En erfaren pionjär inom segmentet solceller i Sverige sedan 2010.

Visste tidigt att sol och miljö var i fokus

När Frawsen 2005 avslutade sina studier började han att arbeta på ett lokalt bankkontor. Han insåg snabbt att det var en plats han inte helt trivdes på. Han ville arbeta mer med utveckling. Som utbildad miljöekonom började han därför tidigt att följa med i utvecklingen av solceller. Han såg i det en möjlighet i att arbeta med miljöinriktad verksamhet.

2005 var för tidigt att starta

Runt 2005 var det ytterst svårt att hitta bra information om solceller. Det fanns en del artiklar och beskrivningar, men att exempelvis hitta priser var mer eller mindre omöjligt. Här fanns det uppenbart en brist i informationen ut till kunderna.

Energiexpert

För att bygga en stark kunskapsgrund började Frawsen därför läsa in en yrkesutbildning till energiexpert som han nu använder som grund i sitt kunnande. Han besitter redan en byggnadsingenjörsutbildning och dessa två tillsammans skapar idag grunden för den kunskap som Indsols kunder nu får god nytta av.

Arbetet drog så vidare till Danmark där han arbetade som byggnadsingenjör. Men 2009 kände Frawsen att det var dags att återigen se på hur solenergibranschen utvecklats, där han tidigare sett en potential.

Startade 2010 med solen i fokus

Han startade därför upp sin verksamhet kring solceller 2010, då med inriktning mot villor. Efter en tid märkte man inom företaget att det fanns en större potential kring företag, lantbruk och officiella byggnader. Därför påbörjades 2011 en strategisk resa mot just detta segment. Marknaden var knappt mogen att ta emot solenergin, sakta men säkert började dock  intresset att vakna.

Bred erfarenhet av solenergi

Till en början arbetade företaget med flera olika delar av solenergianvändning till företag.
Solvärme var en del, som egentligen är varmvatten som används för uppvärmning.
Solkyla är ett annat begrepp för paneler som kyler större ytor som mat, frysar m.m.
Företaget gick brett med alla slags solenergilösningar och har en därför en bred kunskap om användning av solen som energikälla.


Certifikat


2014 - dags för solel

2014/15 tog efterfrågan på solel fart och Frawsen och hans företag drog ned på arbetet med andra lösningar. Här växlade helt enkelt om till det som är kärnverksamheten idag - solel. Med andra ord har företaget arbetat med att anpassa solcellsanläggningar till företag i mer än sex år och har en riktigt lång erfarenhet inom branschen.

Specialist på solcellsparker
2018 gick Frawsen vidare med att utbilda sig till specialist på solcellsparker (Large Scale Specialist). Han  kan därför hjälpa till med att projektera och bygga riktigt stora solcellsparker för de företag som har en möjlighet att göra denna satsning.
Vidare har företaget god kontakt med sina leverantörer och har genomgått flertalet utbildningar som hållits av dem. Bland dessa finns tillverkare såsom SMA – ett världsledande varumärke inom solenergi.

Vår kunskap ger en anpassad lösning just för era behov
I denna gedigna kunskap ligger svaret på varför Indsol inte säljer några former av paketlösningar. Vi vet att det alltid är en individuell anpassning som ger bäst resultat. Varje projekt har sina egna unika förutsättningar. Vi vill genom vår kunskap se till att du som kund alltid får ut maximalt utbyte av din investering. Vi vill vara er partner under en lång tid och still att du lugnt kan arbeta med din kärnverksamhet. Detta utan att oroa dig för et din elproduktion blir för dyr eller får tekniska problem.