Solcell solceller Malmö industri fastighet
Solcell solceller Malmö industri fastighet

SOLENS ENERGI

För en modern astronom är solen är en medelålders Gul Dvärg, en 4.6 miljarder år gammal himlakropp som har levt ungefär halva sin livstid. Den består till 73.46 procent av väte och dess höga kärntemperatur på ca 15 miljoner grader celsius gör att vätet omvandlas till Helium genom fusion. Fusionsprocessen skapar en stor mängd energirika fotoner (gamma- och röntgenstrålar) som efter långa processer inne i solkroppen lämnar ytan och fototerna har då en energi som motsvarar synligt ljus.

Efter att ha färdats i ungefär 8 minuter genom rymden kommer en liten bråkdel av dessa fotoner till jorden och en ännu mindre bråkdel till Sverige och Skåne. Men trots det har Sverige bra förutsättningar för att utvinna el ur solljuset med nästan lika många soltimmar som Centraleuropa.

Energin som alstras av solen motsvarar 385 kvadriljoner watt, eller 385 Yottawatt, eller 3,85×1026 watt (385 000 000 000 000 000 000 000 000 W). Genom att fånga upp solens fotoner med solpaneler kan vi omvandla solljuset till elektricitet och med hjälp av en växelriktare omvandlas solpanelernas likström till växelspänning i eluttaget.

Installerar solcell solceller Malmö industri fastighet

Det tar 240 miljoner år för solen att kretsa ett varv runt Vintergatans centrum – ett supermassivt svart hål.

Solen  utgör 99,8 % av all massa i solsystemet.

Solen innehåller 1200 000 biljoner ton guld – sex tiomiljardedelar av solens totala vikt.

Om solen krymptes till en badbolls storlek skulle skillnaden mellan diametern vid ekvatorn och vid polerna vara mindre än tjockleken av en människas hårstrå. Det gör solen till det mest perfekta naturligt skapade klot vi någonsin har observerat.

SOLCELLER av KISELKRISTALLER

Kisel är ett halvmetalliskt grundämne som upptäcktes av Jöns Jacob Berzelius år 1823 och som är användbart i en mängd olika sammanhang. Främst används det inom bilindustrin eftersom kisel i legering med aluminium blir en metall som är både lätt och har hög hållfasthet. Kisel används också i silikon som används för att täta fogar, till kontaktlinser och bröstimplantat. Oxiderat med syre är det en av huvudkomponenterna i betong. cement, keramer och glas. Det är också en viktig beståndsdel i en solpanel.

Indsol Group använder bara solceller med monokristallint kisel som har utvunnits ur sand genom både en kemisk och en termisk process. Kislet hettas upp till över 12000C för att bränna bort de sista föroreningarna och att få kislet att inta den optimala kristallstrukturen. Elektriciteten alstras då solljus träffar det alstrande skiktet i solcellen. Då uppstår det en spänning mellan fram- och baksidan av kiselplattan. Den monokristallina kislet har betydligt högre verkningsgrad än det polykristallina kislet som har kvar en del föroreningar och har därför en lägre verkningsgrad. En solcell av monokristallint kisel är alltid ”nyputsad”.

Monokristall kisel Gari Ecopower

I solens kärna pågår en fusionsprocess, då väte blir till helium. I takt med att det bildas mer helium lyser solen allt kraftigare – tio procent kraftigare per en miljard år.

Om en miljard år lyser vår stjärna så kraftigt att allt vatten på jordens yta kommer att förångas, och livet som vi känner det kommer att upphöra.

EKOLOGI o OBEROENDE

Solens strålar är en förutsättning för allt liv på jorden. Vi kan betrakta solen som en outsinlig källa av energi. Så länge solen lyser så finns det förutsättningar för liv. Denna energi kommer likt en skänk från ovan. Kan vi bara fånga in energin och ta hand om den så kostar den ingenting i sig, det är en gratis naturresurs!

Solceller är en investering som ganska snabbt betalar sig. Dessutom minskas eller kanske till och med helt elimineras behovet av extern elförsörjning. Som bonus så får du exakt koll på ditt elpris för de närmsta 25 åren eller ännu längre. Helt utan överraskningar, det kan man kalla oberoende!

Solel är ett energislag som har minimal påverkan på naturen, ett väldigt litet footprint. Efter ungefär två års drift så har fotavtrycket av solcellernas tillverkning blivit noll tack vare den rena, icke miljöpåverkande, el som producerats. Med våra solpaneler är du fri att ansluta dig och sälja eventuellt överskott till vilken elleverantör du önskar. Solel ger dig ett oberoende som dessutom betalar sig väl över tid samtidigt som miljön skonas!

Solenergi naturlig resurs Gari Ecopower

När vår stjärna blir dubbelt så gammal som den är nu, har den förbrukat allt sitt väte, och i stället kommer den att omvandla helium till kol. Det får solen att expandera och övergå till att vara en röd jätte. Merkurius och Venus kommer att slukas av solen, och möjligen ryker även jorden.

Efter 100 miljoner år som röd jätte har solen förbrukat all sin energi och drar sig då samman igen. Den slutar sina dagar som en vit dvärg – en kompakt klump med en massa hälften så stor som solens och en storlek motsvarande jordens.