Skip to main content

Skånebeslag

Kund: Skånebeslag AB
Stad: Arlöv
År: 2014

Anläggningens totala effekt: 175 kWp
Årlig elproduktion: 170 000 kWh
Yta: 960 m2
Solceller: 680 st
Återbetalningstid: 7 år

Skånebeslag har i över 40 år levererat byggnadsbeslag, fönsterbeslag och andra specialbeslag till företag och organisationer runtom i landet.

”Vårt fokus har alltid varit kunnande, kvalitet, hållbarhet och snabb service. Det är vad som gör oss unika”, berättar Skånebeslags vd Mikael Bornéus. Företaget vänder sig främst till bostadsbolag och byggherrar och den mest kända leveransen är badrumsskåpet Skåform.

”Vårt motto är att god kvalitet bidrar till att spara på jordens resurser. Därför har vi valt att behålla vår produktion lokalt. Det är också en av anledningarna till att vi investerat i solceller”, säger Marie-Louise Bornéus, ekonomiansvarig i familjeföretaget.

“Vårt motto är att god kvalitet bidrar till att spara på jordens resurser”

Minsta möjliga miljöpåverkan
Skånebeslag har lager, huvudkontor och utställning i Arlöv strax utanför Malmö. Där finns också det egna snickeriet sedan 2010.

”Genom att vi har allt på samma ställe får vi en mycket effektiv hantering, god kvalitetssäkring och minsta möjliga miljöpåverkan. Det är viktigt för oss”, berättar Marie-Louise. Snickeriet har stärkt Skånebeslags erbjudande väsentligt och gör verksamheten mindre utsatt för konkurrens.

”Våra kunder kan idag både köpa beslag och få sina mindre snickeriarbeten utförda, allt på samma plats”, säger Mikael.
”Uppdragen inne på snickeriet varierar från stort till smått, allt från trasiga fönsterdelar till specialreparationer av tidsenliga möbler från Grand Hotel i Lund.

Ingen dag är den andra lik. Just nu gör vi ett större jobb åt en förskola i Malmö som beställt en trappa i ekparkett”.

Ökad elförbrukning gnistan
Snickeriet förbrukar också den mesta elen. Det var när snickeriet stod klart som diskussionen om solceller tog fart hos familjen Bornéus.

”Helt klart var det så. Det och vårt miljöengagemang. Att vi vill göra skillnad”, säger Marie-Louise.
Totalt gör Skånebeslag av med 160 000 kWh per år. Med den nya anläggningen på lagret producerar de 170 000 kWh själva och får ett överskott.

”Det har hela tiden varit vår tanke bakom investeringen i solceller, att bli självförsörjande på el”, berättar Mikael.
En tydlig effekt efter investeringen i solceller är hur medveten verksamheten blivit om energiförbrukning.

”Vi gör en massa justeringar och anpassningar idag som vi inte hade gjort annars. Det sparar också pengar och energi”, säger Marie-Louise.

“Det har hela tiden varit vår tanke bakom investeringen i solceller, att bli självförsörjande på el”

Bra leverans på högt ställda krav
”Vi är mycket nöjda med IndSol Group och samarbetet. Vi vet att vi ställt mycket höga krav och han har levererat i alla delar. Alla delar i kalkylen för projektet har stämt från mängdning och ekonomi till installationstider och utlovad effekt på anläggningen. Det ska han ha ordentligt beröm för”, säger Mikael. Och inga detaljer är för små när det gäller installationerna på Skånebeslags tak.

”Vi har investerat långsiktigt med solenergi och tänker likadant med taket”, fortsätter Mikael.

Alla fästen till anläggningen förankras i de bärande takstolarna. Sedan läggs ett lager tilläggsisolering och ett nytt tätskikt ovanför.

”Det kostar extra att bygga bort möjliga läckor, men eftersom vi äger fastigheten är det värt priset. Allt ska vara högsta kvalitet”, säger Marie-Louise. ”Och detsamma gäller solpanelerna”.

”Vi ställer samma krav här. De tre taken ska vara snygga att titta på och se likadana ut även om de byggts vid tre olika tillfällen. Och det gör de, vi är mycket nöjda”, konstaterar Mikael.

Säljer överskottet
Varje huskropp är kopplad så att den fyller sin egen användning innan elen sänds vidare och stöttar nästa hus. Blir det något över när det egna behovet är mättat, säljs det vidare på elmarknaden.

”När vi letade leverantör sökte vi efter ett ess, någon som var beredd att ta totalansvar och som kunde förklara på ett enkelt sätt hur allt fungerar och vad vi hade för behov”. Nu när allt är på plats beskriver de IndSol Groups leverans som ”väldigt värdefull”.

”Det märktes tydligt i starten att Frawsen Gari hade djupare kunskap än de andra som var med och lämnade offert. Han kunde ta alla våra frågor direkt, medan de andra vände tillbaka senare och med varierande kvalitet”, berättar Mikael.

“Vi är mycket nöjda med IndSol Group och samarbetet. Vi vet att vi ställt mycket höga krav och han har levererat i alla delar. Alla delar i kalkylen för projektet har stämt från mängdning och ekonomi till installationstider och utlovad effekt på anläggningen. Det ska han ha ordentligt beröm för”

Önskar mer flexibla elabonnemang
Skånebeslag har idag ett så kallat effektabonnemang, precis som många andra verksamheter med hög elförbrukning. Abonnemanget kräver en timregistrerande elmätare som noterar de högsta timvärdena av uttagen aktiv effekt och verksamhetens totala energiförbrukning. Med en egen lagring går det att kapa toppar i elförbrukningen, men Skånebeslag är inte intresserat av att investera i lagring för tillfället.

”Eftersom vår högsta peak påverkar priset, arbetar vi istället konsekvent med att både sprida ut när vi startar maskinerna i snickeriet och med att få ner den energiförbrukningen totalt”, berättar Mikael.

”Däremot skulle vi gärna vilja ta del av vår egen el på vintern. Det vi önskar oss allra mest är ett eget konto där vi kan spara den egenproducerade elen. Det finns inte idag”, säger Mikael.

En investering för framtiden
Alla produkter i Skånebeslags anläggning är designade för att klara väder och klimat på våra breddgrader och kommer att leverera el i minst 25 års, förmodligen längre.

”Som vi ser det är solceller en otroligt bra investering. När anläggningarna är betalda har vi ju mer eller mindre gratis el i ytterligare 20 år”, konstaterar Marie-Louise. Nästa steg för Skånebeslag är en investering i laddstolpar och tak med ytterligare solceller över parkeringen. Tanken är att kunderna, som i allt större utsträckning har elfordon, ska kunna ladda bilden under tiden som de besöker snickeriet.

”Det ger våra kunder ytterligare mervärde”, konstaterar Mikael.

Frontpac

330 kWp

Volvo Tomelilla

161 kWp

Totallack Malmö

160 kWp

Ystad Energi

120 kWp

Otto Nilsson Byggnads

100 kWp

Sjöbo Schakt

35 kWp

Glemmingebro

14 kWp