Skip to main content

Ystad Energi

Kund: Ystad Energi AB
Stad: Ystad
År: 2014

Anläggningens totala effekt: 120 kWp
Årlig elproduktion: 100 000 kWh
Yta: 408 m2
Solceller: 260 st
Återbetalningstid: 7 år

Ystad Energi – en av Pionjärerna

Alla Ystad Energis investeringar i energiproduktion ska vara ekonomiskt lönsamma och samtidigt bra miljöval. Solenergi svarar upp mot båda kraven.

Ystad Energi AB är ett helägt kommunalt bolag som levererar fjärrvärme, elnät, stadsnät och den egna YstadElen, Denna är 100 procent förnybar och kommer från sol, vind, vatten och biobränsle.

“Vi har varit pionjärer inom solenergi i Sverige, berättar Vinko Culjak som är fjärrvärmechef på Ystad Energi sedan många år tillbaka. Han berättar om när den första anläggningen skulle installeras 2013.”

“Då var det stor skepsis gentemot solceller. Den allmänna bilden var att de inte var effektiva och att det därför inte var lönsamt.” Men då satte sig Vinko Culjak ner och räknade. Han konstaterade snabbt att Ystad Energi skulle få tillbaka pengarna på max 10 år – på en anläggning håller i 20–30 år.

“Vi landade till slut i att vi ville installera en anläggning för att se hur det fungerar och förstå vilka plus och minus det finns. Vi ville också lära oss hur hela kedjan – från upphandling och installation till produktion såg ut”, berättar Vinko Culjak.

Första solcellerna på flislagrets tak

Och det var så som projektet solceller på Flislagrets tak föddes.

“Det var ett projekt i två etapper på Ystad Energis fjärrvärmeanläggning”, minns Frawsen Gari på IndSol Group.
Den första delen påbörjades 2013 efter en förenklad upphandling.

“Frawsens anbud var det mest fördelaktiga och när vi skrivit kontrakt gick det undan. Arbetet tog ungefär en arbetsvecka och vi kopplade in anläggningen enligt tidplan med hjälp av vår egen elektriker”, berättar Vinko Culjak.

Andra delen av projektet kom igång i mars 2014, enlig plan. Ystad Energi hade en option i upphandlingen på fortsättning, och den utnyttjades eftersom de var nöjda.

“Allting gick mycket smidigt och fungerade som det skulle. Det enda problem vi hade var när vi skulle sätta upp en tavla som visade totala effekten på anläggningen”, säger Vinko Culjak och skrattar. Anläggningen på flishallen har totalt 100 paneler med en effekt på 48 kWp.

“Vi lyckades inte få en optimal vinkel mot solen, så vi ligger några procent under maximal effekt. Men det visste vi om när vi byggde och projektet håller energikalkylerna mer än väl, berättar”, Vinko Culjak.

All solel går till egen förbrukning

“Frawsens bolag var en effektiv leverantör och de vet hur man driver projekten framåt. Genomförandet var snabbt och effektivt och jag skulle inte tveka att arbeta tillsammans med IndSol Group framöver. Givetvis inom ramen för LoU”, säger Vinko Culjak. All el som solcellerna på Ystad Energis tak producerar går till egen förbrukning.

“Vi har pratat om lagring, men ser varken lönsamhet eller nödvändighet i att investera i det för anläggningens skull. Däremot har vi funderat på det utifrån perspektivet att förstå också denna dimensionen bättre inför framtiden”, säger Vinko Culjak.

Ystad Energis rational för investeringar är att det ska vara ekonomiskt lönsamt och samtidigt bra för miljön.

“Idag är vi tack och lov förbi stadiet där någon ifrågasätter om solceller lönsamt. Vår styrelse ser positivt på solenergi och jag får signaler på att vi rör oss mer däråt”, säger Vinko Culjak.

“Frawsens bolag var en effektiv leverantör och de vet hur man driver projekten framåt. Genomförandet var snabbt och effektivt och jag skulle inte tveka att arbeta tillsammans med IndSol Group framöver”

Hoppas kunna bygga fler anläggningar

“Den första installationen är nu helt årtbetald och all energi som anläggningen producerar från och med nu är ren bonus.

Vi bygger gärna fler solcellsanläggningar, eftersom solceller både är ekonomiskt lönsamma och en tydlig byggsten för ett mer hållbart samhälle.

Fjärrvärme är ett annat starkt redskap för Ystad Energi, där man också är helt fossilfria med hjälp av bland annat deponi- och biogas.

Det finns stora fördelar med detta, precis som med el från solceller är det energi som kan användas året om, dygnet runt”, säger Vinko Culjak.

Tydligare hur elen används
En stor fördel Ystad Energi ser med investeringen i solenergin är att den ännu mer tydliggör hur stor energiförbrukningen är.

“Det blir lite av en sport att bli mer energieffektiv för att klara all den egna förbrukningen själv. Ystad Energi arbetar bland annat med belysningen, till exempel LED-lampor, och frekvensstyrning av all elmotordrift. Under sommarmånaderna börjar vi bli mer än självförsörjande. Snart kan vi trycka ut lite också på elnätet. Det känns kul”, säger Vinko Culjak.

Frontpac

330 kWp

Skånebeslag

175 kWp

Volvo Tomelilla

161 kWp

Totallack Malmö

160 kWp

Otto Nilsson Byggnads

100 kWp

Sjöbo Schakt

35 kWp

Glemmingebro

14 kWp