Skip to main content

INDSOL GROUP

Solenergi

IndSol Group: En av pionjärerna på solcellsmarknaden i Sverige.

På IndSol Group är vi dedikerade till att tillhandahålla innovativa och hållbara energilösningar för företag, fastigheter, gårdar och storparkeringar. Vårt team besitter djup expertis och lång erfarenhet av ingenjörsberäkningar, design, installation och underhåll av solcellsanläggningar, vilket säkerställer att du får bästa möjliga utfall på din investering, good service och snabb support.

Solcellsanläggningar för

Industri & Fastighet

Vi tillhandahåller skräddarsydda solenergilösningar för företag och industrier av alla storlekar, vilket hjälper till att öka energieffektiviteten, minska energikostnaderna och följakttligen öka lönsamheten hos våra kunder.

Solcellsanläggningar för

Fastigheter

Vårt team arbetar med fastighetsutvecklare och fastighetsägare för att ta fram och installera solcellslösningar som uppfyller de unika energibehoven i deras fastigheter.

Solpaneler för

Gårdar/jordbruk

Våra solcellslösningar för gårdar och jordbruk är framtagna för att stå ut med aggressiva kemikalier. Våra energilösningar hjälper till att öka energieffektiviteten, minska kostnaderna och stödja hållbart jordbruk.

Solenergianläggningar för

Solparkering

Våra tjänster för parkeringar inkluderar design och installation, underhåll och reparation, vilket säkerställer att ditt system oavbrutet fungera med högsta prestanda. Det säkerställer en trygg och lönsam investering.

Solcellsanläggningar för

Industri & Fastighet

Vi tillhandahåller skräddarsydda solenergilösningar för företag och industrier av alla storlekar, vilket hjälper till att öka energieffektiviteten, minska energikostnaderna och följakttligen öka lönsamheten hos våra kunder.

Solcellsanläggningar för

Fastigheter

Vårt team arbetar med fastighetsutvecklare och fastighetsägare för att ta fram och installera solcellslösningar som uppfyller de unika energibehoven i deras fastigheter.

Solpaneler för

Gårdar/jordbruk

Våra solcellslösningar för gårdar och jordbruk är framtagna för att stå ut med aggressiva kemikalier. Våra energilösningar hjälper till att öka energieffektiviteten, minska kostnaderna och stödja hållbart jordbruk.

Solenergianläggningar för

Solparkering

Våra tjänster för parkeringar inkluderar design och installation, underhåll och reparation, vilket säkerställer att ditt system oavbrutet fungera med högsta prestanda. Det säkerställer en trygg och lönsam investering.

Upptäck fördelarna med solenergi

Att investera i solenergi kan vara ett smart beslut för ditt företag, din fastighet, din gård eller din parkering. Med ökad energieffektivitet, kostnadsbesparingar och miljöfördelar har det aldrig funnits en bättre tid att göra omställningen till hållbar energi.

Ren energi

Solpaneler producerar el från solljus, som är en ren och förnybar energikälla.

Kostnadsbesparing

Solpaneler kan minska eller eliminera behovet av el från nätet, vilket leder till betydande kostnadsbesparingar på elräkningar.

Ökat fastighetens andrahandsvärde

Fastigheter med solpaneler tenderar att ha högre andrahandsvärde på marknaden och ökad försäljningspotential.

Minskar beroendet av fossila bränslen

Genom att använda solpaneler minskar vi vår förbrukning av begränsade fossila bränsle-resurser.

Lågt underhåll

Solpaneler kräver lite underhåll och har en lång livslängd.

Miljövänlig

Solpaneler ger inga utsläpp, vilket bidrar till att minska koldioxidavtrycket och mildra effekterna av klimatförändringarna.