Batteri & Lagring av el

Fördela elanvändningen så att du kan använda din el när du har behov av den

Korttidslagring


Lagring av energi är en av våra specialiteter. Även om man är nätansluten kan man därutöver ha batterier som lagrar el till de tillfällen då den behövs under dygnet. Man kan helt enkelt fördela elanvändningen så att du kan använda din el när du har behov av den. Genom detta får du också kolla på din elförbrukning.


Långtidslagring


För att jämna ut säsongsvariationer, exempel: Under sommar (högproduktiv) och vinter (lågproduktiv) arbetar vi med en vätgaslösning. Det gör det möjligt att spara el under en längre tid. Vi ser till att du som elproducent blir självförsörjande.

Under högproduktiva perioder producerar man därför maximalt med el. Denna kan sedan kan komplettera den mindre produktionen under mer lågproducerande perioder. Detta gör vi för att man så långt det går ska vara självförsörjande.


Bättre lönsamhet


Våra lagringsalternativ gör att lönsamheten av investeringen blir säkrare. Detta eftersom elen fördelas efter behovet. Du kan klara av att bli självförsörjande under hela året: Vi ser till att du alltid får ut maximal effekt av din solcellsanläggning.


Driftsättning och kontroll av systemet


Vi på Indsol lämnar aldrig över ett projekt innan vi testat och kontrollerat varje del noga. Det vi lämnar över är alltid fungerade på det sätt som vi föreslagit i starten av projektet. Du kan alltid lita på oss.