Fastighetsägare

Vi tar hand om helheten, allt från projektering och offert till montering och löpande service

Det är dags att ställa om till hållbar verksamhet

Är du en fastighetsägare med outnyttjade ytor som kan rymma solceller? Då är det dags att ta tag i det och se över vilken möjlighet du faktiskt har i din hand.

En smart investering som ökar värdet

När du investerar i en solcellansläggning gör du naturligtvis en stor insats för miljön. SAMTIDIGT du sparar också mycket pengar. Man räknar idag med att den tekniska livslängden för en solcellsanläggning är minst 25 år.

Investeringen kan du normalt räknat hem den på mellan 7 - 9 år i rena kalkyltermer. Det finns med andra ord en väsentligt mycket kortare återbetalningstid i jämförelse med den tekniska livslängden vi kalkylerar med.

En solcellsanläggning kan emellertid hålla en fortsatt hög verkningsgrad flera år efter den tekniska livslängden - vilket naturligtvis förbättrar investeringens lönsamhet väsentligt.

Inte nog med att du sparar pengar och ökar lönsamheten, värdet på ditt fastighetsbestånd kommer också att få en skjuts uppåt. Arbetet med en hållbar och långsiktig energiförsörjning är en investering för framtiden - på många sätt.

Effektivare teknik

Teknikutvecklingen kring solenergi är snabb. Vi på Indsol följer den noga för att kunna erbjuda våra kunder den allra bästa lösningen. Vi kan idag skapa mer energi på mindre yta, vilket gör att allt fler fastighetsägare faktiskt kan utnyttja solens möjligheter på den yta de har. Tag kontakt med oss på Indsol för att se över just dina möjligheter.

Indsol – en helhetsleverantör

Arbetet med att investera i och driva en solcellsanläggning kräver en del kunskaper. När du anlitar oss på Indsol kommer du att få en leverantör med dig som kund i fokus. Genom vår långa erfarenhet kan vi alltid hitta den bästa lösningen för just dig, dina fastigheter och dina geografiska och praktiska förutsättningar.

Vi tar hand om helheten, allt från projektering och offert till montering och löpande service. Vi vet att du har en annan verksamhet att sköta, så låt oss ta hand om din investering i långsiktigt hållbar energi. Vet du exempelvis vad som krävs för att få bygglov? Det tar vi hand om!

Du kan sälja överskottet

När du investerar i solceller som fastighetsägare kan du också utnyttja möjligheten att sälja det eventuella överskott av el som du producerar. Vi hjälper till med att skaffa de nödvändiga certifikat som krävs. Vi ser er till att du kan leverera ditt överskott ut på den fria marknaden. I och med detta tjänar du inte bara pengar. Du bidrar också till att ställa om Sverige till en energiförsörjning som bygger på långsiktig hållbarhet och förnybar energi.

Bidrag eller skattereduktion för fastighetsbolag

Det finns olika former av stöd när du som fastighetsägare investerar i solel. Vi på Indsol kommer att löpande övervaka detta och hjälpa dig att få ut de pengar som du har rätt att ansöka om.

Vi ger dig en bild av dina möjligheter

Om du vill veta mer om just dina förutsättningar är vi alltid redo att komma ut till dig för ett förutsättningslöst möte. Vi kollar på de förutsättningar som gäller för just dig och ger vår syn på vilka möjligheter du har. Ta chansen och ta reda på dina förutsättningar - kontakta oss på Indsol!