Gård/Jordbruk

Skapa en hållbar energiproduktion med förnybar solenergi

Driver du lantbruk med stora takytor som du inte utnyttjar? Då ska du läsa vidare här!

Våra svenska lantbrukare är väl medvetna om vikten av att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet. Detta för kommande generationers skull. Lantbruket är en viktig del av vår gröna miljöomställning. Fler och fler inser att de kan bidra genom att investera i förnybar energi. Genom en investering i solceller kan man se till att säkra en långsiktigt smart investering. En som både sparar pengar och är skonsam för miljön.

Nya bidrag från  EU

Vi har den senaste tiden kunna följa debatten om en miljöanpassad omställning av jordbruket inom EU. Det har nu inneburit att en viss del av de bidragspengar som fördelas inom unionen kommer att öronmärkas och enbart gå till projekt som förbättrar verksamheten miljömässigt. Detta kommer att innbära en större möjlighet för er med lantbruk och ytor som passar för solceller.

I och med detta kommer hjälp att investera i bland annat solenergi att skapas.  Ni som lantbrukare kommer att kunna göra riktigt lönsamma investeringar. Kontakta oss på Indsol för att få veta mer om vad som gäller och vilka möjligheter som finns för er.

Solceller – en lönsam investering för lantbruket

När en anläggning är på plats levererar den el från dag ett. Man kan enkelt räkna ut att den investering man gör kommer att räknas hem snabbt. Sedan är den en ren vinst i form av minskade elräkningar eller till och med såld el på den öppna marknaden. Med solceller får dessutom bra koll på din elförbrukning och kan därmed effektivisera din egen verksamhet.

Satsa på en anpassad solcellsanläggning av hög kvalitet

Jordbruksfastigheter med stora takytor, som exempelvis ladugårdar, stall och garage gör det möjligt att installera solcellsanläggningar med en hög elproduktion. Skalfördelarna skapar även en procentuellt sett högre avkastning än en investering i en mindre solcellsanläggning.

Indsol har lång erfarenhet av att anpassa solcellsanläggningar så att största nytta av investeringen uppnås. Genom att arbeta med en väl utarbetad projekteringsprocess och högkvalitativa produkter och komponenter ser vi till att våra lantbrukare får största möjliga utfall av sin investering.

Indsol är en helhetsleverantör

Vi är experter på solenergi, men inte bara på tekniken. Vi tar hand om helheten och ser till att också allt administrativt såsom underlag för både bygglov och solcellsstöd tas fram. Vi ser också till att det finns ett elcertifikat som gör att du är berättigad att producera och också sälja din överskottsel.

Indsol ger dig en anpassad och nyckelfärdig anläggning
Genom att anlita oss på Insdol kommer du att gå en samarbetspartner som håller vad vi lovar. Från det första mötet till de garantier vi lämnar är du som kund satt i centrum.

Dina förutsättningar och behov kommer att skapa underlaget för vårt arbete.. Genom det skaps en färdig och funktionsklar anläggning.  En solcellsanläggning redo att förse dig och din verksamhet med miljövänlig och förnybar energi i många år framöver.

Statligt investeringsstöd från Jordbruksverket
Om du har ett företag inom jordbruks- eller trädgårdsnäringen kan du söka bidrag från Jordbruksverket. Gör det så kan du producera solenergi, både till ditt företag och till försäljning.

Du kan få 40 procent av dina stödberättigade utgifter som bidrag, förutsatt att de utgifter du budgeterat är minst 100 000 kronor. Du kan få stöd för exempelvis köp av nytt material, konsulttjänster för att planera och genomföra investeringen och inköp av programvara.