Solcell solceller Malmö industri fastighet
Solcell solceller Malmö industri fastighet

SOLCELLER TILL INDUSTRI & FASTIGHET:

Vi erbjuder helhetslösningar för solpanelsinstallationer till industrier och fastigheter och hjälper dig med beräkningar, teknisk installation och drift. Vi projekterar, levererar, installerar, driftsätter och servar alla installationer. När du ställer om till förnyelsebar energi så finns vi med dig på hela resan. 

Vi tar ett totalansvar för hela installationen och levererar en nyckelfärdig skräddarsydd lösning anpassad för just dina behov och då ingår:

 • Projektering av solcellssystemet
 • Underlag till bygglov, solcellsstöd etc.
 • Högeffektiva solcellsmoduler
 • Växelriktare
 • Monteringssystem och kablar
 • Montering och anslutning till elnätet
 • Driftsättning och kontroll av systemet
 • Generösa garantier
 • Energimätning för energistatistik
 • Rapportering för elcertifikat.
Solcellsanläggningar till industri och fastighet

Våra leverantörer:

Solpaneler:

 • Canadian Solar
 • Yngla Solar
 • Eurener Energia Solar

Växelriktare:

 • Huawei
 • SUNgrow
 • SMA

Batterilösningar:

 • Varta
 • GNB

SOLCELLER TILL CARPORT & LADDSTOLPAR:

Laddstolpar till elbilar säljs och installeras av Gari Ecopower

Vi installerar solpaneler och laddningsstolpar till carports för smidig och smart uppladdning av elbilar.

Även här tar vi givetvis ett totalansvar för hela installationen och levererar en nyckelfärdig skräddarsydd lösning anpassad för just dina behov. Vi utför installationer för stora bilparkeringar, mindre laddstationer men levererar och installerat också vägghängda laddstolpar inne i garage.

Carport solceller laddstolpar uppladdning elbilar

SOLCELLSPARKER:

En solcellspark är en markmonterad solcellsanläggningen i stor skala samt är direkt ansluten till elnätet med hjälp av ställverk. Här behövs särskild kunskap i hur man optimerar anläggningen från geologiska studier för att ta fram rätt montageställning till just den slags mark och förutsättningar för grundsättning där anläggningen monteras. Vidare behövs kunskap om hur man kan optimera eltekniskt både med avseende på investeringens pay-back men även med avseende på el- och brandsäkerhet. Slutligen krävs färdigheter i transformatorer och i elanslutning till högspänningsledningar.
Gari EcoPower är certifierad i ”Large Scale PV-plants”.
Solcellsparker till industri och fastighet

KOSTNADER & EKONOMI

Vilken solcellslösning som passar dig bäst beror på hur stor takyta du har samt din elförbrukning. Kan du inte använda all den el som du producerar kan du sälja överskottet. Du kan räkna hem din investering på 7-9 år och du får dessutom ett positivt kassaflöde från och med år 2 då det statliga solcellstödet erhållits.  När anläggningen är betald är energin i princip gratis.

Den tekniska livslängden på en solcellsanläggning är 25 år: Solpanelernas verkningsgrads garanti är baserad på anläggningens tekniska livslängd. En solcellsanläggning kan emellertid hålla med fortsatt hög verkningsgrad flera år efter den tekniska livslängden.

GARANTIER & CERTIFIERING

Samtliga produkter är CE-märkta med många certifieringar. Vi använder oss endast av beprövad teknik av absolut högsta kvalitet ner till minsta detalj. Vår långa erfarenhet och kunskap ger dig en trygg investering.

Solpaneler – Produktgaranti för våra solpaneler är 10-15 år beroende av vilken tillverkare vi använder.

Växelriktare – Produktgaranti för våra högeffektiva växelriktare är 5 år. Denna garanti kan förlängas med ytterligare 5 år upp till totalt 20 år.

Montageställning – Produktgaranti på rostfritt stål och/eller aluminium är 10 år.